Bemiddeling

Waarom bemiddeling

Voor wie?

Als KMO’er of als zelfstandige kom je vroeg of laat wel eens in aanraking met een conflict. In de afgelopen decennia wordt er dan snel naar een advocaat gestapt om het conflict via de klassieke weg langs de rechtbank op te lossen. Hierbij worden de onderhandeling meestal uit handen gegeven en door advocaten gevoerd, en ligt de uiteindelijke beslissing bij een rechter.

Wat is het?

Bemiddeling (ook wel bekend als mediation) is een proces waarbij een neutrale derde partij, de bemiddelaar, mensen helpt bij het oplossen van een geschil of conflict. In een bemiddelingssituatie werken de betrokken partijen samen met de bemiddelaar om tot een oplossing te komen die voor iedereen aanvaardbaar is.

Voordelen

 1. Snellere oplossing: Bemiddeling kan vaak sneller worden afgerond dan een juridische procedure. Omdat de betrokken partijen samenwerken om tot een oplossing te komen, is er minder tijd nodig om bewijs te verzamelen of te wachten op een rechterlijke uitspraak.
 2. Kostenbesparend: Omdat bemiddeling sneller is dan een juridische procedure, zijn de kosten over het algemeen ook lager. Daarnaast vermijdt u met bemiddeling vaak de hoge kosten van juridische procedures.
 3. Behoud van relatie: Bemiddeling is vaak een minder vijandige manier om een conflict op te lossen dan via een rechter. Hierdoor is het mogelijk om de relatie tussen de partijen te behouden of zelfs te verbeteren.
 4. Oplossing op maat: Bemiddeling biedt de mogelijkheid om tot een oplossing op maat te komen die past bij de specifieke omstandigheden van het geschil. Dit is vaak moeilijker te bereiken in een juridische procedure.
 5. Vertrouwelijkheid: Bemiddeling is vertrouwelijk, wat betekent dat wat er tijdens het bemiddelingsproces wordt besproken niet openbaar wordt gemaakt. Dit kan helpen om de privacy van de betrokken partijen te beschermen en de zaken discreet af te handelen.

Kortom, bemiddeling kan een effectieve en voordelige manier zijn om geschillen op te lossen en kan helpen om de betrokken partijen een snellere en meer bevredigende uitkomst te bieden dan een juridische procedure.

Wie is geschikt als bemiddelaar?

Moet een bemiddelaar behalve procesbegeleider ook kennis hebben van de materie of juridisch onderlegd zijn? Dat lijkt soms een voordeel te zijn, maar dat is lang niet altijd het geval:

 • Wanneer de bemiddelaar zijn technische of juridische kennis etaleert dreigt die zijn onpartijdigheid te verliezen in de ogen van de partij die van mening verschilt.
 • De bemiddelaar kan te directief worden en daarmee een regeling forceren die wellicht niet geheel gedragen wordt door één of beide partijen, al dan niet in combinatie met een verlies aan objectiviteit/deskundigheid als de bemiddelaar te veel technische kleur heeft laten zien.
 • Een technisch probleem kan geparkeerd worden en/of binnen mediation door een onafhankelijk expert opgelost worden; of door dat geschilpunt exclusief voor te leggen aan de rechter.

Waarom Roger Ritzen?

Roger Ritzen is opgeleid, getraind en werkzaam als mediator/bemiddelaar in Nederland en Vlaanderen. In Vlaanderen wettelijke erkend als bemiddelaar sedert 2011 en wordt benoemd door Ondernemingsrechtbanken (‘Gerechtelijk bemiddelaar’) en overheden in Vlaanderen.

Daarnaast is Roger Ritzen wettelijk erkend collaboratief advocaat en als zodanig voornamelijk werkzaam in Nederland maar ook in Vlaanderen. Een collaboratief advocaat is een advocaat die gespecialiseerd is in de collaboratieve praktijk van het oplossen van geschillen via dezelfde methodieken als in een bemiddeling/mediation. In de collaboratieve praktijk werken beide partijen samen met hun eigen advocaten om tot een gezamenlijke oplossing te komen, in plaats van de zaak voor te leggen aan een rechter. Het doel van de collaboratieve praktijk is om geschillen op te lossen op een meer coöperatieve en minder vijandige manier dan traditionele gerechtelijke procedures, waarbij de belangen van beide partijen centraal staan. De rol van een collaboratieve advocaat is om zijn of haar cliënt te vertegenwoordigen in het proces en te zorgen dat diens belangen worden behartigd, terwijl hij of zij tegelijkertijd samenwerkt met de advocaat van de tegenpartij om tot een oplossing te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is.

5 Stappenplan

Intake gesprek met alle betrokken partijen

Financiële en anderszins afspraken bespreken en vastleggen

Inventariseren van ieders belangen en verwachtingen

Samen over oplossings-opties nadenken

Onderhandelen en vastleggen

Bouwgeschillen

Wanneer de verzoeningscommissie er niet in geslaagd is uw geschil op te lossen, is bemiddeling een logische volgende stap

 • levrancier weigert nog te leveren omdat hij nog niet betaald is en opdrachtgever dreigt met opeisen boete vanwege overschrijden van aantal werkbare dagen;
 • uitvoering is niet conform afgetekende bouwtekening en de vraag is voor wiens rekening komt afbraak en alsnog uitvoeren conform tekening;
 • opdrachtgever houdt 5 % van de aanneem som in vanwege beweerdelijke gebreken die onder garantie vallen, terwijl gebouw al in gebruik is genomen;

Handelsgeschillen

Handelsgeschillen komen in alle soorten en maten voor en kunnen ontstaan in iedere fase van het zaken doen.

 • U heeft een vordering op een klant of afnemer die zijn betalingsverplichtingen niet na komt.
 • Uw contractspartner komt de overeenkomst niet na.
 • Een van de partijen trekt zich terug uit een samenwerking, terwijl de andere partij er vanuit gaat dat er al definitieve afspraken zijn.
 • Uw leverancier levert niet wat u verwacht had en u bent ontevreden over wat u krijgt geleverd.

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren met al uw vragen in verband met bemiddeling of advocatuur.