Advocatuur

Algemeen

Rogius Advocatuur heeft binnen het Nederlands recht 3 belangrijke historische speerpunten:

 • ondernemingsrecht,
 • arbeidsrecht en
 • aansprakelijkheidsrecht.

Netwerk

Indien een kwestie ogenschijnlijk niet direct tot een van de aandachtsgebieden behoort van Roger Ritzen zelf, zal, in samenspraak met de client, één of meerdere deskundige(n) erbij gevraagd worden. Het netwerk van Rogius is dusdanig dat zowel in binnenland als buitenland direct een andere collega-dienstverlener kan worden benaderd, zonder tijdsverlies of dubbele kosten.

Specialismes

Roger Ritzen is als specialist arbeidsrecht, lid van de VAAN, specialistenvereniging van advocaten op het gebied van arbeidsrecht in Nederland en lid van de VAR (Vereniging arbeidsrecht advocaten Breda/’s-Hertogenbosch) en in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd op het rechtsgebied Arbeidsrecht.

Daarnaast is Roger Ritzen een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende intervisie-begeleider en door de VAAN erkend intervisiebegeleider voor de leden van de VAAN.

Roger Ritzen heeft zich in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten voor de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: – Arbeidsrecht (Arbeidsmediation, Collectief ontslag en Internationaal arbeidsrecht).

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Specifiek Vlaanderen

Voor Vlaamse cliënten en hun advocaten die te maken hebben met Nederlands recht of Nederlandse rechtbanken, wil Rogius graag eerste aanspreekpunt zijn voor:

 1. intakegesprek met client en/of advocaat van client en dossier bestuderen
 2. analyse maken inclusief voorstel voor wijze van aanpak  van de kwestie, bijvoorbeeld onderhandelen, procederen, arbitrage, bindend advies en/of bemiddelen of een combinatie (’trajectkeuzebegeleiding’)
 3. benaderen van bemiddelaar, externe advocaat/arbiter/bemiddelaar  en/of anderszins expert en offerte uitonderhandelen (’trajectbegeleiding’)

Voor deze 3 stappen rekent Rogius een vaste prijs (fixed fee) van € 975,- plus BTW en eventuele externe kosten vooraf te bespreken.als advocaat

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is een heel ruim begrip. Ervan uitgaande dat het gaat om het recht dat relevant is bij ondernemen omvat het zaken als (product)aansprakelijkheid, mededinging, (beëindigen van) contracten, (ver)huur, vennootschapsrecht, corporate litigation, medezeggenschap, due diligence-onderzoeken, overnames en internationale verhoudingen. Roger Ritzen adviseert en procedeert over al deze zaken.

 • Overnames en verkoop van (delen van) ondernemingen
 • Herstructurering en reorganisatie
 • Overeenkomsten opstellen alsook beëindigen
 • Financiering en Insolventierecht
 • Algemene voorwaarden opstellen en aanpassen
 • Vennootschapsrecht of corperate litigation

Arbeidsrecht

Als ondernemer, werknemer, ZZP’er, agent of als zelfstandige/vrij beroeper heeft u dagelijks te maken met uiteenlopende kwesties op het gebied van arbeidsrecht. Nieuwe arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht, problemen met bestaande arbeidsovereenkomsten of opdracht-overeenkomst. Ontslagprocedures, afvloeiing en beëindigingsvergoeding. De ondernemingsraad, regels rondom medezeggenschap en CAO. Reorganisatie, fusie en overname. Maar ook ziekte en disfunctioneren.

 • Arbeidsovereenkomsten, CAO’s en arbeidsvoorwaarden regelingen
 • Ontslag en beeindigingsvergoeding
 • Medezeggenschap
 • Collectief ontslag, reorganisatie en sociaal plan
 • Ambtenarenrecht
 • Sociale verzekeringen

Aansprakelijkheidsrecht

Als iemand schade oploopt, kan het zijn dat een ander daarvoor verantwoordelijk is. Dat doet zich bijvoorbeeld vaak voor bij verkeersongevallen, ongevallen binnen het werk, bouwfouten, medische fouten, contracten waarin iets mis gaat en producten die niet aan de eisen voldoen.
Roger Ritzen adviseert en procedeert hierbij om de schadeclaims te beperken of juist in te stellen.

 • Aansprakelijkheidsrecht of bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid
 • Verkeers- en productaansprakelijkheid, medische aansprakelijkheid
 • Schadevergoedingsrecht of begroting van de schade (o.a bij letsel en overlijden)
 • Bedrijfsschade en schade van zelfstandigen

Vragen?

Aarzel niet om met mij contact op te nemen met al uw vragen in verband met bemiddeling of advocatuur of trajectkeuze.